Populaarsemad koolitused

Eesti keele B1 taseme koolitus 🕐 250 a.t.

Kursuse lõpuks õppija mõistab olulist endale tuttaval teemal (nt töö, kool, vaba aeg vm); koostab lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal; kirjeldab kogemusi, sündmusi, eesmärke ning põhjendab lühidalt oma seisukohti ja plaane.

Eesti keele B2 taseme koolitus 🕐 500 a.t.

Kursuse lõpuks õppija:

  • saab aru  erinevatest tekstidest ja artiklitest;
  • väljendab ja põhjendab oma seisukohti selgelt, täpselt ja ladusalt;
  • arendab erinevaid teemasid nii kõnes kui ka kirjas;
  • koostab allikmaterjalidele pőhinedes kokkuvőtteid ja presenteerib neid suuliselt;
  • koostab kokkuvőtteid, teeb ülevaateid;
  • selgitab oma vaatenurka ning toob välja nähtuste tugevaid ja nőrku külgi.
TIG keevitaja koolitus 🕐 178 a.t.

4. taseme keevitaja kasutab oma tööd järgmisi keevitusviise: TIG-keevitus (141, 142).

TIG (141), MMA (111) ja MIG/MAG (131, 135, 136) 🕐 178 a.t.

Keevitaja kasutab oma töös järgmisi keevitusviise: TIG (141), MMA (111) ja MIG/MAG (131, 135, 136)

Poolautomaatkeevitaja koolitus + MMA 🕐 178 a.t.

4. taseme keevitaja kasutab oma töös järgmisi keevitusviise: poolautomaatkeevitus (MIG 131, MAG 135, 136, 138).

TIG ja käsikaarkeevitaja prakt. koolitus 🕐 119 a.t.

Keevitaja kasutab oma töös järgmisi keevitusviise: TIG-keevitus (141, 142) ja käsikaarkeevitus (MMA 111).

OÜ A1koolitus

Aadress: Pae 29 Tallinn
Telefon: +(372) 5696 5440
E-mail: info@a1koolitus.ee

B1-taseme tasemeeksamiks

ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitus

B2-taseme tasemeeksamiks

ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitus

Meist

OÜ A1koolitus.ee (registrikood 14861237) on täiskasvanute keeleõpet korraldav koolitusasutus (majandustegevusteade nr 215110), mis lähtub oma tegevuses täiskasvanute koolituse seadusest ja täiendkoolituse standardist.

OÜ A1koolitus.ee jätab endale õiguse kursuse toimumisaega ühe kuu võrra edasi lükata või kursus ära jätta, kui kursuse alguskuupäevaks ei ole registreerunud kursuse läbiviimiseks vajalik minimaalne arv õppijaid (7 õpilast). Kursuse ärajätmise korral tagastatakse juba tasutud õppemaks. Õpetaja haigestumise tõttu ära jäänud õppetunnid viiakse läbi tagantjärele kursusel osalejatele sobival ajal.

Ajakavast

Kursused toimuvad 3-4 korda nädalas, vastavalt kokkulepitud graafikule. B1 taseme kursused algavad kell 11.00 (orienteeruv kestvus 11.00-14.15) ja B2 kursused alustavad kell 16.00 (orienteeruv kestvus 16.00-19.15). Uus grupp alustab tööd üks kord kuus, juhul kui miinimum õpilaste arv 7 on saavutatud. Kas koolitus toimub interneti vahendusel või õppeklassis, selle määrab ära kokkulepitud graafik.


Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides. 
Üks akadeemiline tund on 45 minutit.

Registreerimine

Telefon:

(372) 5696 5440

E-posti aadress:

info@a1koolitus.ee
Registreerimisvorm

B1 taseme koolitus

Õppe kogumaht:
250 akadeemilist tundi (150 auditoorset tundi, 100 tundi iseseisvat ja praktilist tööd). Veebipõhine õpe 75 akadeemilist tundi, klassiõpe 75 akadeemilist tundi.

1700 € + km

Vaata õppekava

B2 taseme koolitus

Õppe kogumaht:
500 akadeemilist tundi (250 auditoorset tundi, 250 tundi iseseisvat ja praktilist tööd). 125 akadeemilist tundi veebipõhist õpet ja 125 akadeemilist tundi klassiõpet.

2080 € + km

Vaata õppekava

Õpetaja

Pille Veber

Koolitajal on diplom kõrgema kutsekvalifikatsiooni omandamise kohta (Tallinna Ülikool), magistrikraad või vastav kvalifikatsioon. Eesti keel ja kirjandus.

Vaata lähemalt

Töötukassa koolitused

Vaata ka Meie teisi Töötukassa koolitusi.

Töötukassa koolituskaart

Loe lisaks Töötukassa poolt pakutavate toetuste ja muude meetmete kohta.
X