Populaarsemad koolitused

Eesti keele B1 taseme koolitus 🕐 250 a.t.

Kursuse lõpuks õppija mõistab olulist endale tuttaval teemal (nt töö, kool, vaba aeg vm); koostab lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal; kirjeldab kogemusi, sündmusi, eesmärke ning põhjendab lühidalt oma seisukohti ja plaane.

Eesti keele B2 taseme koolitus 🕐 500 a.t.

Kursuse lõpuks õppija:

  • saab aru  erinevatest tekstidest ja artiklitest;
  • väljendab ja põhjendab oma seisukohti selgelt, täpselt ja ladusalt;
  • arendab erinevaid teemasid nii kõnes kui ka kirjas;
  • koostab allikmaterjalidele pőhinedes kokkuvőtteid ja presenteerib neid suuliselt;
  • koostab kokkuvőtteid, teeb ülevaateid;
  • selgitab oma vaatenurka ning toob välja nähtuste tugevaid ja nőrku külgi.
TIG keevitaja koolitus 🕐 178 a.t.

4. taseme keevitaja kasutab oma tööd järgmisi keevitusviise: TIG-keevitus (141, 142).

TIG (141), MMA (111) ja MIG/MAG (131, 135, 136) 🕐 178 a.t.

Keevitaja kasutab oma töös järgmisi keevitusviise: TIG (141), MMA (111) ja MIG/MAG (131, 135, 136)

Poolautomaatkeevitaja koolitus + MMA 🕐 178 a.t.

4. taseme keevitaja kasutab oma töös järgmisi keevitusviise: poolautomaatkeevitus (MIG 131, MAG 135, 136, 138).

TIG ja käsikaarkeevitaja prakt. koolitus 🕐 119 a.t.

Keevitaja kasutab oma töös järgmisi keevitusviise: TIG-keevitus (141, 142) ja käsikaarkeevitus (MMA 111).

OÜ A1koolitus

Aadress: Pae 29 Tallinn
Telefon: +(372) 5696 5440
E-mail: info@a1koolitus.ee

MIG, MAG, MMA, TIG

keevitajate koolitused, ümberõpe ja täiendkoolitused. Keevitussertifikaatide omandamine ja pikendamine.

Eesti keele kursused

tasemetele B1 ja B2 (tasemeeksami ettevalmistuskursused)

Uus koolitus

Lukksepp (plekksepp) – keevitaja ja koostaja

Keevitajate kursused

Keevitustööde algõpe. Tööohutusnõuded ja töökoha korraldamine keevitustöödel, keevitusmaterjalid, tarindi koostamine vastavalt joonisele, keevitusseadmete seadistamine, keevitusliidete teostamine ning järeltöötlus ja tulemuste kontroll.

Tagame majutuse

kaugemalt tulnud koolitustel osalejatele.

Tagasiside õpilastelt

Kursus on väga praktikapõhine, mis keevitusel eriti oluline. Algajana ei osanud ette näha mis saama hakkab, aga kõik sujus nii nagu peab. Õpetaja väga sõbralik ja professionaalne-aitab igal sammul ja näitab ette kuidas, mis toimib. Väga sõbralik kollektiiv ja soovitan kõigile, kes tahavad selgeks teha keevitamise elu ja olu. Martin P.

Keevitaja koolitus (12.06.2020)

Mulle õppeprotsess väga meeldib. Varustus on uus, õpetajad on väga heal tasemel.
Olen koolitusega väga rahul ja soovitan kõigil minna sellesse kooli õppima. Vjatselav P.

Keevitaja koolitus (10.03.2020)

Töötukassa koolitused

Vaata ka Meie teisi Töötukassa koolitusi.

Töötukassa koolituskaart

Loe lisaks Töötukassa poolt pakutavate toetuste ja muude meetmete kohta.

Koostööpartnerid

Meie sertifitseeritud koostööpartner Bureau Technical Inspection teostab koolitatavate isikute atesteerimist keevitaja sertifikaadile.

Meie väga hea koostööpartner on ka OÜ Ehitajate Koolituskeskus.

X