Sild- ja pukk-kraana juhi
pädevuse tõendamise eksam 6 ak.h.

Väljastatavad dokumendid: Kui on täidetud kõik hindamiskriteeriumites välja toodud tingimused, väljastatakse kooli tunnistus eksamikomisjoni-ja komisjonis osalenud Inspecta Estonia OÜ inspektori kinnitusega eksami eduka läbimise kohta.

Kui eesmärk jäi saavutamata, aga õpilane külastas vähemalt 80% tundidest, väljastatakse talle tõend kursusel osalemise kohta.

Telefon: 5696 5440  (8.00-16.00)
E-mail: info@a1koolitus.ee

Registreerumine