Tööalane info Pille Veber

Tallinna Ülikool

Kvalifikatsiooni dokument: Diplom kõrgema kutsekvalifikatsiooni omandamise kohta, õppeaeg 4 – 6 aastat, NL spetsialisti diplom.


Kvalifikatsioon kehtivas raamistikus: Magistrikraad või vastav kvalifikatsioon.


Eriala/õppekava: Eesti keel ja kirjandus.


Lõpetamise kuupäev: 02.06.1983.


Dokumendi nr.: 991328.

 

Pärnu Saksa Tehnoloogiakool

Haridustase: Kutseharidus.


Ametikoht: Kutseõppeasutuse õpetaja.


Töötamise algus: 01.09.2012.


Töötamise lõpp: 31.12.2013.

 

Pärnu Saksa Tehnoloogiakool

Haridustase: Kutseharidus.


Ametikoht: Kutseõppeasutuse õpetaja.


Töötamise algus: 02.01.2006.


Töötamise lõpp: 20.06.2011.

 

Loksa Gümnaasium

Haridustase: Üldharidus.


Ametikoht: Õpetaja.


Töötamise algus: 01.12.2014.


Töötamise lõpp: 21.06.2019.

Loksa Gümnaasium on kakskeelne kool. Õpetaja on õpetanud eesti keelt teise keelena igas kooliastmes. Kolm aastat gümnasistidele, kelle riikliku eksami tulemused olid väga head.